shadow

Imigraciona služba Australije je 18. avgusta 2021 dodala nosioce vereničke vize kao podobnu kategoriju za individualno izuzeće od trenutnih restrikcija za ulazak u Australiju. Naime aplikanti koji su aplicirali za Prospective Marriage vizu (podklasa 300) pre 18. avgusta 2020. godine i čija je aplikacija …