Iseljenička viza za Australiju

Odlazak i migracija u Australiju


shadow

Iseljeničke vize za kvalifikovane radnike

Australija je veoma popularna destinacija za kvalifikovane radnike zbog čega se mnogi odluče da svoj život nastave u zemlji kengura. U okviru Skill Select programa kvalifikovani radnici koji su nosioci vize mogu ostvariti pravo na trajnu australijsku vizu. Neophodno je da ispune uslove koje nalaže Migraciona služba Australije, a koji podrazumevaju određene kvalifikacije, radno iskustvo i poznavanje engleskog jezika.

Osnovni zahtevi

 • Godine – nosilac vize mora imati ispod 45 godina u trenutku apliciranja za vizu.
 • Znanje engleskog jezika – neophodno je da nosilac vize poseduje zadovoljavajući nivo poznavanja engleskog jezika kako bi mogao da radi u Australiji. Potrebno je da ostvarite traženu ocenu na nekom od priznatih testova engleskog jezika (IELTS test treba da bude položen sa minimalnom ocenom 6).
 • Nominovano zanimanje – neophodno je da nosilac vize bude kvalifikovan i iskusan radnik sa relevantnim zanimanjem koje se nalazi na dugoročnoj ili kratkoroćnoj listi deficitarnih zanimanja (MLTSSL/STSOL list).
 • Procena veština – znanje i veštine moraju biti pozitivno procenjene od strane nadležne asocijacije za vaše zanimanje.
 • Lekarski pregled – od nosioca vize će biti zahtevano da odradi lekarski pregled.
 • Procena karaktera – nosilac mora biti osoba dobrog karaktera što uglavnom znači da će se proveriti da li posedujete krivični dosije i morate dostaviti potvrdu da niste osuđivani.

Većina podklasa u okviru ovog programa zahteva da nosilac ostvari zadovoljavajući rezultat na testu bodova. Za sada, broj poena koji je neophodan da se sakupi iznosi 60.

Podklase iseljeničke vize za kvalifikovane radnike

Postoje različite opcije za migraciju na osnovu kvalifikacija:

 • Skilled Independent Podklasa 189

  Ova podklasa predstavlja vizu trajnog karaktera koja ne zahteva sponzorstvo od strane porodice, države ili teritorije.

 • Skilled Nominated Podklasa 190

  Ova viza je trajnog karaktera i zahteva nominaciju od strane države ili teritorije.

 • Skilled Regional Provisional Podklasa 489

  Ova je četvorogodišnja viza privremenog karaktera i nosiocima omogućava da žive samo u određenim delovima Australije. Neophodno je da budete sponzorisani od strane rođaka koji je australijski državljanin, od strane države ili teritorije.

 • Skilled Regional Podklasa 887

  Skilled Regional viza je trajnog karaktera i predstavlja drugu fazu Skilled Regional Provisional vize. Da biste bili kvalifikovani da aplicirate za ovu vizu, neophodno je da živite minimum 2 godine u zahtevanom regionu Australije i radite puno radno vreme u periodu od 12 meseci.

 • Graduate Temporary Podklasa 485

  Graduate Temporary viza je namenjena međunarodnim studentima koji su stekli diplomu na nekom studijskom programu u Australiji u trajanju od 2 godine.

 • Recognised Graduate Podklasa 476

  Radna viza koja se izdaje na period od 18 meseci za skorašnje diplomce inženjere.

Skill Select

Skill Select predstavlja online platformu koja australijskim vlastima pomaže u upravljaju migracionom politikom. Ona osigurava da se migraciona politika vodi na osnovu potreba australijske ekonomije. Kao rezultat ovoga se očekuje da će Imgraciona služba Australije značajno smanjiti vreme koji je neophodno da se procesiraju aplikacije za ovu vizu.

Skill Select sistem podrazumeva da potencijalni nosioci Skilled vize prvo podnesu iskaz o interesovanju (EOI). EOI je pokazatelj kojim iskazujete želju da se vaš slučaj razmotri za iseljeničku vizu. EOI ne predstavlja aplikaciju za vizu. Od vas će biti traženo da u EOI podnesete različite vrste informacija, u zavisnosti od podklase vize za koju želite da aplicirate.

Test bodova

Kako biste se kvalifikovali za iseljeničku vizu, morate da ispunite uslove iz testa bodova, t.j da prikupite potrebne bodove. Bodovi se skupljaju na osnovu različitih faktora kao što su godine, obrazovanje i radno iskustvo, zanimanje, znanje engleskog jezika, itd. Dodatni bodovi se mogu dobiti ukoliko imate bliske rođake koji žive u Australiji ili ste prethodno studirali ili radili u Australiji. Takođe, dodatne bodove možete dobiti i ukoliko vas sponzoriše država kojoj nedostaju kvalifikovani radnici vašeg zanimanja.

Neophodno je da možete da sakupite 65 bodova ili više. Imajte na umu da skupljenih 65 bodova ne znači da ćete biti pozvani da aplicirate za vizu.

Aplikacija za vizu

Na osnovu EOI, nosilac može biti pozvan da aplicira za iseljeničku vizu. Aplikanti koji su najbolje rangirani za širok spektar deficitarnih zanimanja mogu biti pozvani da apliciraju za iseljeničku vizu. Ukoliko potencijalni aplikant želi da istakne da je zainteresovan za nominaciju od strane države ili teritorijalne vlade, to može da naglasi u svom EOI. Potencijalni aplikant može da izabere sve ili određene države i teritorije za koje je zainteresovan.

Ukoliko dobijete poziv da aplicirate, imate 60 dana (od dana izdavanja poziva) da podnesete aplikaciju za vizu onlajn preko Skill Select-a. Aplikacije podnete nakon predviđenog roka će se smatrati nevažećim.

Ukoliko nosilac ne podnese aplikaciju za vizu nakon dva poziva da aplicira, EOI će biti uklonjen iz baze.

 

Podeli tekst sa prijateljima!