Turistička viza za Australiju

Privatna ili poslovna poseta i oblizak Australije


shadow

Turističke vize su za one koji žele da posete Australiju ili produže vizu za rekreativno, socijalne, porodične ili poslovne posete. To su privremene vize koje omogućavaju ostanak  do 12 meseci u Australiji.

Vrste turističkih viza za Australiju:

 • Electronic Travel Authority (podklasa 601)

  ETA predstavlja elektronsko odobrenje za posetu Australije zbog turističkih ili poslovnih svrha. Dostupna je vlasnicima pasoša mnogih zemalja i regiona sveta. Većina ETA-a se izdaju onlajn od strane imigracione službe Australije turističkim agencijama ili agentima, aviokompanijama ili drugim pružaocima sličnih usluga širom sveta. Za ovaj tip vize ne plaća se taksa za podnošenje aplikacije, ali se plaća taksa usluge u iznosu od 20AUD. Za ovu vrstu vize možete da aplicirate onlajn preko sajta imigracione službe Australije, ukoliko se nalazite na listi država čiji su državljani podobni da apliciraju za ovu vizu.

 • eVisitor (podklasa 651)

  eVisitor (podklasa 651) je besplatna viza za državljane određenih zemalja koji u trenutku apliciranja za vizu se nalaze van Australije i koji žele da posete Australiju u turističke ili poslovne svrhe. Za ovu podklasu vrste se ne plaća taksu obrade aplikacije, a aplikaciju možete da podnesete onlajn preko sajta imigracione službe Australije, ukoliko se nalazite na listi država čiji su državljani podobni da apliciraju za ovu vizu.

 • Visitor viza (podklasa 600)

  Turistička viza (podklasa 600) je namenjena onima koje žele da putuju u Australiju kao turisti, poslovno ili u posetu porodici. Ovo je privremena viza i možda najpopularnija turistička viza za Australiju. Taksa sa obradu aplikacije trenutno iznosi 140AUD. Za ovu vizu možete da aplicirate onlajn ili da pošaljete aplikaciju poštom odgovarajućoj ambasadi Australije.

  Ova viza ima 4 strima:
  • Turistički strim: je namenjen onima koji žele da putuju u Australiju na odmor ili kako bi posetili porodicu ili prijatelje. Ako aplicirate za ovu vizu dok ste u Australiji, morate biti u Australiji kada se donese ishod vaše aplikacije. Ako se nalazite van Australije u trenutku apliciranja, morate takođe biti van Australije u trenutku kada se donese ishod vaše aplikacije.
  • Biznis strim: je namenjen poslovnim ljudima koji putuju u Australiju na kraće poslovno putovanje. Ovo uključuje učestvovanje na konferencijama i poslovne sastanke. Morate biti van Australije u trenutku apliciranja za vizu kao i kada se dobije ishod aplikacije.
  • Sponzorisana porodična viza: namenjena je ljudima koji putuju u Australiju kako bi posetili porodicu ili blisku rodbinu. Morate imati sponzora za ovu vizu, od koga se može tražiti da priloži sigurnosni depozit. Morate biti izvan Australije u trenutku apliciranja za vizu kao i u trenutku kada se donese ishod aplikacije. Takođe nećete moćo da aplicirate za drugu vizu nakon dolaska u Australiju.
  • Status odobrene destinacije: namenjena je građanima NR Kine koji putuju u organizovanim turističkim grupama. Morate biti izvan Australije u trenutku apliciranja za vizu kao i u trenutku kada se donese ishod aplikacije.

* Turistička svrha podrazumeva odmor u Australiji ili posetu porodici, rodbini i/ili prijateljima.
* Poseta Australije u poslovne svrhe uključuje učestvovanje na konferencijama, pregovaranje ili istraživanje tržista u poslovne svrhe.

Uslovi i obaveze nosioca vize

 • Ne smete raditi u Australiji
 • Ne smete studirati niti pohađati kurs duži od 3 meseca.
 • No further stay uslov – Ukoliko imate “No further“ stay uslov na vašoj vizi, ne možete aplicirati za novu vizu dok ste u Australiji. Morate napustiti Australiju ne kasnije od datima koji je naznačen kao datum isteka vaše vize.

Vreme procesiranja aplikacije

 • Electronic Travel Authority (podklasa 601) – jedan radni dan
 • eVisitor (podklasa 651) – jedan radni dan
 • Visitor viza (podklasa 600) – od 15 do 29 radnih dana

Ukoliko Vam je potrebna pomoć oko pripreme dokumentacije i procedure za apliciranje za turističku vizu za Australiju, agent za vize za Australiju Elena Simić Vam može pružiti stručnu pomoć tokom celog procesa.

Potrebno je da popunite upitnik za vizu i procenu profila, a nakon toga zakazaćemo savetovanje.

Podeli tekst sa prijateljima!