Odbijena studentska viza za Australiju


shadow

Apliciranje za vizu i odobrenje studentske vize predstavlja najbitniji i finalni korak u proceduri za odlazak na studije u Australiju.

Imigraciona služba Australije u toku procesiranja aplikacije za studentsku vizu, proverava niz kriterijuma koje je potrebno ispuniti kako bi aplikacija bila uspešna i viza odobrena.

Imajte u vidu da u slučaju da ne ispunjavate neki od kriterijuma za ovu vizu, vaša aplikacija može veoma lako da bude odbijena.

Najčešći razlozi za odbijanje studentske vize

Razlozi za odbijanje aplikacije za studentsku vizu mogu da budu različiti, a u nastavku vam predstavljamo neke od njih:

  • GTE (Genuine Temporary Entrant) – Ovo je možda najčešći razlog za odbijanje aplikacija za studentsku vizu. Jedan od bitnih kriterijuma koji student treba da ispuni, jeste da dokaže da planira da privremeno boravi u Australiji i da je njegov osnov odlaska u Australiju studiranje. Ukoliko student ne dokaže motiv i potrebu studiranja u Australiji, aplikacija može biti odbijena.
  • Finansijska sposobnost – Svaki student treba da dokaže da može da pokrije finansijske troškove studiranja i boravka u Australiji. Ukoliko ne prikažete ili nemate dovoljno finansijskih sredstva, kako biste ispunili ovaj kriterijum može da dodje do odbijanja aplikacije za studentsku vizu.
  • Ne dostavljanje tražene dokumentacije – Sa aplikacijom za studentskom vizom, potrebno je da student dostavi obaveznu prateću dokumentaciju, koja može da se razlikuje od studenta do studenta, ali se uglavnom odnosi na lična dokumenta, dokumenta u vezi stečenog obrazovanja, test engleskog jezika, dokaz o finansijskoj sposobnosti, dokaz o razlozima i potrebom za studiranjem u Australiji itd. U toku procesiranja aplikacije za studentsku vizu, oficir iz imigracione službe može da zatraži dodatnu dokumentaciju, pa u slučaju da niste dostavili sva potrebna dokumenta sa aplikacijom ili dodatna dokumenta na zahtev oficira, ili niste to uradili na vreme u skladu sa zadatim rokovima, aplikacija za vizu može da bude odbijena.
  • Davanje lažnih informacija i dokumenata – Dok se aplikacija za vizu procesira, zaduženi oficir obraća veliku pažnju na informacije koje ste uneli u aplikaciju, kao i na dokumenta koja ste dostavili. Sve informacije i dokumenta mogu da se provere, pa u slučaju davanja lažnih i neverodostojnih informacija, aplikacija ne samo da može da bude odbijena, već možete da dobijete zabranu da opet aplicirate za vizu odredjeni vremenski period.

Mogućnosti u slučaju da ste odbijeni za vizu

U slučaju da je aplikacija odbijena za vizu, možete da razmotrite da ponovo aplicirate za studentsku vizu. Ne postoji ograničenje u kom periodu možete ponovo da aplicirate za vizu, medjutim veoma je bitno da dostavite potrebne dokaze zbog kojih je prva aplikacija za vizu odbijena.

Ukoliko aplicirate za novu vizu sa identičnim dokumentima, koje ste naveli u prvobitnoj aplikaciji, šanse da druga aplikacija za vizu bude odobrena su minimalne. Međutim ukoliko dostavite nove dokaze i dokumenta koja su nedostajala u prethodnoj aplikaciji, postoje veće šanse da vaša nova aplikacija za vizu bude odobrena.

Prethodne odbijenice za vizu i negativna migraciona istorija, generalno mogu negativno da utiču na svaku sledeću aplikaciju, pa to uvek treba imati na umu prilikom pripreme aplikacije i konačne odluke da aplicirate. Pored toga svakako, potrebno je opet sagledati celokupnu situaciju i dobro proveriti informacije, navedene u aplikaciji.

Stručna pomoć i savetovanje

Ukoliko ste odbijeni za studentsku vizu, a potrebna Vam je stručna pomoć u pripremanju nove aplikacije, možete kontaktirati agenta Elenu Simić, koja ima dugogodišnje iskustvo u pripremanju aplikacija za studentsku vizu i visoki procenat odobrenih studentskih viza.

Savetovanje možete zakazati u kancelariji agencije Future Option u Beogradu ili putem Vibera/Skype-a, a prethodno je potrebno da popunite online upitnik procene profila kako bi se što bolje upoznali sa vašom situacijom i planovima pre sastanka.

Podeli tekst sa prijateljima!

 

Autor

Elena Simic

Agent za studiranje i odlazak u Australiju, direktor agencije Future Option
Studiranje u Australiji, upis na studije i apliciranje za studenstku vizu.
Savetovanje i pripremanje aplikacija za studentske, turističke, partner i druge vize za Australiju.
https://elenasimic.net

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti obljavljena. Obavezna polja su označena*