Uvode se značajne promene u programu studentske vize za Australiju


shadow

Od 01 jula 2016. godine u Australiji na snagu stupa pojednostavljeni program studentskih viza (The simplified student visa framework – SSVF).

U nastavku prilažemo vam ključne izmene  SSVF-a:

Ključne izmene SSVF-a su:

1. Smanjenje broja podklasa studentskih viza od osam na dve – jedna podklasa za studentske vize (podklasa 500) i jedna za Student Guardian vizu (podklasa 590)

2. Onlajn apliciranje za vizu za sve međunarodne studente

Do 30. juna 2016. godine  za studentsku vizu studenti mogu da apliciraju onlajn samo ukoliko poseduju pasoš određene zemlje. Ostali studenti apliciraju za vizu slanjem aplikacije poštom ili lično u odgovarajuću ambasadu Australije. Od 01. jula svi studenti nezavisno iz koje zemlje dolaze apliciraće za studentsku vizu onljan.

3. Uvođenje novog programa imigracionog rizika u pogledu dokaza engleskog jezika i finansijskog kapaciteta koji će student trebati da obezbedi prilikom apliciranja za vizu

Do 30. juna ove godine imigracioni rizik se bazirao na osnovu zemlje iz koje student dolazi i tipa studija koji student upisuje. Od 01. jula imigracioni rizik, a time i uslovi koje student treba da ispuni za dobijanje studentske vize, određivaće se na osnovu zemlje iz koje student dolazi i obrazovne institucije u Australiji gde je student upisao studije.

Ključni uslovi za dobijanje studentske vize za Australiju (podklasa 500) su:

1. GTE uslov

Genuine Temporary Entrant (GTE) je uslov za dobijanje studentske vize gde student treba da dokaže da ima za cilj da studira i privremeno ostane u Australiji. Pod ovim uslovom imigraciona služba Australije/ambasada Australije razmatra:

  • Lične okolnosti studenta
  • Migraciona istorija
  • Ukoliko je student maloletan, namere njegovog roditelja/staratelja ili partnera
  • Bilo koji drugi faktor od značaja

2. Upis registrovanog studijskog programa

Svi međunarodni studenti moraju da budu upisani na studijski program koji je registrovan za međunarodne studente. Kao dokaz upisa od 01. Jula, studenti će morati da prilože potvrdu upisa prilikom apliciranja za vizu (Confirmation of Enrollment).

3. Finansijski kapacitet i dokaz o poznavanju engleskog jezika

U zavisnosti migracionog rizika neki studenti će trebati da prilože dokaz o njihovom poznavanju engleksog jezika (položen IELTS/TOEFL/PTE i drugi međunarodno priznat test engleskog jezika sa odgovarajućom ocenom) i o finansijskoj sposobnosti da pokriju troškove studiranja i boravka u Australiji. Ovaj rizik i dokumenta koja će student trebati da priloži zavisiće od zemlje iz koje dolazi i obrazovne institucije gde je student upisao studije.

Pojednostavljeno dokazivanje ovih uslova

U sklopu SSVF-a, studenti sa najnižim migracionim rizikom imaće pojednostavljeno (streamline) dokazivanje ovih uslova.

Ovo znači da će studenti trebati da zadovolje uslov o finansijskom kapacitetu tako što će izjaviti prilikom apliciranja za vizu da imaju dovoljno novca za studiranje i boravak u Australiji i priložiti potvrdu o upisu (Confirmation of Enrollment) na kojoj je naglašeno da ispunjavaju uslov o poznavanju engleskog jezika za odabranu obrazovnu instituciju.

Imajte u vidu da imigraciona služba i australijska ambasada zadržavaju pravo da potraže dodatnu dokumentaciju ukoliko smatraju da je ovo potrebno.

4. OSHC – Zdravstveno osiguranje za međunarodne studente

Svaki međunarodni student, da bi dobio studentsku vizu treba da poseduje zdravstveno osiguranje za međunarodne studente (OSHC)

Vreme obrade aplikacija

Prosečno vreme obrade aplikacija za studentsku vizu od 01. Jula biće mesec dana.

Uticaj SSVF-a na postojeće nosioce studentskih viza

SSVF se odnosi samo na aplikacije za studentsku vizu koje će biti podnete od 01. Jula 2016. godine i neće se odnositi na postojeće nosioce studentskih viza ili na one studente koji će aplicirati za studentsku vizu do 30. juna.

Članovi porodice postojećeg nosioca studentske vize (podklase od 570 – 576) će trebati da apliciraju za podklasu 500 ukoliko trenutno nemaju studentsku vizu a žele da budu dodati na vizu njihovog člana porodice (nosioca studentske vize).

Podeli tekst sa prijateljima!

 

Autor

Elena Simic

Agent za studiranje i odlazak u Australiju, direktor agencije Future Option
Studiranje u Australiji, upis na studije i apliciranje za studenstku vizu.
Savetovanje i pripremanje aplikacija za studentske, turističke, partner i druge vize za Australiju.
https://elenasimic.net

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti obljavljena. Obavezna polja su označena*