shadow

Imigraciona služba Australije je 18. avgusta 2021 dodala nosioce vereničke vize kao podobnu kategoriju za individualno izuzeće od trenutnih restrikcija za ulazak u Australiju. Naime aplikanti koji su aplicirali za Prospective Marriage vizu (podklasa 300) pre 18. avgusta 2020. godine i čija je aplikacija …

shadow

Australija je 17. marta 2020. godine zatvorila svoje granice za strane državljane, zbog suzbijanja širenja virusa COVID-19 i od tada vodi strogu restriktivnu politiku ko može da uđe u zemlju. Pandemija je značajno uticala na život ljudi na globalnom nivou, a zbog zatvaranja granica zemalja, restrikcija …

shadow

Priprema aplikacije za partner vizu, predstavlja obiman posao i zahteva veliki broj dokumenata koje je potrebno pripremiti i poslati ambasadi i imigracionoj službi Australije. Tokom procesa podnošenja aplikacije, pojavljuju se mnoga pitanja i nedoumice oko svih uslova, zahteva i mogućnosti koje partner viza …

shadow

Australijska partner migraciona šema omogućava državljanima Australije, onima koji imaju stalnu boravišnu vizu u Australiji, kao i državljanima Novog Zelanda da sponzorišu njihove partnere i da im se pridruže u Australiji. Partner migracija se odnosi na: venčane partnere verenike vanbračne partnere …