Ukidanje i zamena 457 radne vize za Australiju

Detaljno objašnjenje svih izmena po fazama


shadow

Australijska vlada je u aprilu ove godine najavila da će ukinuti 457 vizu za privremeni rad I zameniti je potpuno novom vizom Temporary Skill Shortage (TSS) u martu 2018. godine.

Nakon ove najave usledile su burne reakcije od strane različitih biznis asocijacija u Australiji, a izmene su unele strah i zbunjenost kod inostranih radnika koji su aplicirali za ovu vizu ili imaju 457 vizu.

Ovaj post smo napisali sa ciljem da vam približimo izmene koje stupaju na snagu kod 457 vize po fazama kao i da otklonimo neke zablude kao npr. da više neće postojati radna viza za Australiju.

Novi Temporary Skill Shortage (TSS) vizni program će se sastojati od short-term stream vize do dve godine i long-term strim vize do četiri godine. Cilj ovih izmena kako ističe australijska vlada je da se podrže australijska preduzeća da reše problem nedostatka stručnih radnika i sadržaće zaštitne mere kojima se daje prioritet australijskim radnicima.

Ova nova viza je deo značajnog reformskog paketa australijske vlade za jačanje integriteta i kvaliteta australijskih privremenih i permanentnih programa za migraciju kvalifikovanih radnika, sponzoriranih od strane poslodavaca.

Izvršenje ovih reformi započeto je 19. aprila 2017 i završiće se do marta 2018. godine.

Šta se menja:

Izmene od Aprila 2017

Izmene od 19 aprila 2017. za postojeću 457 vizu

Liste deficitarnih zanimanja: Lista zanimanja koja se odnosi na 457 vizu je značajno smanjena od 651 na 435 zanimanja, sa 216 zanimanja koja su izbrisana i sa 59 drugih čiji je pristup ograničen.

Od 435 zanimanja, pristup za 24 je ograničen na regionalnu Australiju (na primer zanimanja vezana za poljoprivredu i uzgoj)

Konsolidovana lista deficitarnih zanimanja (CSOL lista) preimenovana je u Short-term Skilled Occupations List (STSOL) i biće ažurirana svakih 6 meseci na osnovu direkcija zavoda za zapošljavanje.

Lista deficitarnih zanimanja (SOL), koja se odnosila na migraciju kvalifikovanih radnika je preimenovana u Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL). Ova lista će sadržati zanimanja koja su ocenjena kao zanimanja od visoke važnosti za australijsku ekonomiju i koja će se podudarati sa vladinom dugoročnom strategijom za obuke i strategijama radne snage.

Ovde možete pogledati kombinovanu listu gde je u trećoj koloni naglašeno kod svakog zanimanja da li je reč o zanimanju na STSOL ili MLTSSL listi.

Trajanje 457 vize: Maksimalno trajanje  457 vize, izdate od ovog datuma, za zanimanja koja su na STSOL listi biće dve godine. Za zanimanja sa MLTSSL liste i dalje će biti izdavana u trajanju od maksimalno četiri godine.

Izmene od Jula 2017

Izmene od 1. jula 2017. za postojeću 457 vizu

Liste zanimanja: STSOL će biti nadalje nadgledana na osnovu saveta zavoda za zapošljavanje. MLTTSL lista, biće revidirana na osnovu ishoda pregleda SOL liste iz 2017/2018 godine, od strane zavoda za obrazovanje i obuku.

Zahtevi poznavanja engleskog jezika: Prag izuzimanja, koji je podrazumevao da aplikanti ćija je godišnja plata preko 96.400AUD ne podležu ovim zahtevima, biće uklonjen što znači da će svi aplikanti morati da polažu IELTS test.

Standardi obuka: Podešavanja politike o standardima obuka biću jasnija u zakonodavnim instrumentima.

Uslovi karkatera: Pružanje uverenja o neosuđivanosti iz policije postaje obavezno.

Izmene do decembra 2017

Izmene pre 31 decembra 2017. za postojeću vizu 457

Imigraciona sluzba će započeti sakupljanje poreskih brojeva (Tax File Number) za vlasnike 457 vize (i drugih sponzorisanih radnika). Podaci će biti upoređivani sa zapisnicima australijske poreske uprave, kako bi se uverili da vlasnici viza nisu plaćeni manje od njihove nominovane plate.

Služba će započeti objavu detalja vezanih za sponzore, koji su sankcionisani zbog neuspeha da izvrše svoje obaveze prema Uredbi o migraciji iz 1994. i srodnim zakonima.

Promene od marta 2018

Od marta 2018. viza 457 biće ukinuta i zamenjena TSS (Temporary Skill Shortage) vizom. TSS viza će biti sačinjena od kratkotrajne short-term strim vize do dve godine i vize srednjeg trajanja long-term strim do 4 godine.

Short-term strim je namenjen stranim radnicima koji bi u nedostatku obučenih australijskih radnika popunili radna mesta na privremenoj bazi.

Long-term strim omogućava poslodavcima da zaposle visoko kvalifikovane strane radnike u užem opsegu visokih veština i kritičnih potreba za zanimanjima, gde se ne može dobiti izvorno kvalifikovani australijski radnik.

Short-term strim viza sadržaće sledeće kriterijume:

Obnova: Postoji mogućnost samo jedne obnove ove vize u Australiji.

Zanimanja:

  • Za neregionalnu Australiju važiće STSOL lista deficitarnih zanimanja.
  • Za regionalnu Australiju važiće STSOL lista, uz dodatna zanimanja dostupna da podrže regionalne poslodavce.

Zahtevi poznavanja engleskog jezika: Ocena 5 na IELTS testu (ili na ekvivalentnom testu), sa najmanje 4,5 na svakom delu testa.

Verodostojan ulazak: Postojaće uslov za dokazivanje verodostojnog privremenog boravaka podnosioca aplikacije.

Long-term strim sadržaće sledece kriterijume:

Obnova: Mogućnost obnove vize u Australiji i mogućnost apliciranja za stalni boravak, nakon 3 godine.

Liste zanimanja:

  • Za neregionalnu Australiju važiće MTLSSL ista deficitarnih zanimanja.
  • Za regionalnu Australiju važiće MTLSSL lista, uz dodatna zanimanja dostupna da podrže regionalne poslodavce.

Zahtevi znanja engleskog jezika: Minimum ocena 5 na IELTS testu (ili ekvivalentnom testu), na svakom delu testa.

Kriterijumi kvalifikovanosti za obe vize sadržaće:

Radno iskustvo: Najmanje 2 godine radnog iskustva u skladu sa određenim zanimanjem.

Testiranje tržišta rada (Labor Market Testing): Testiranje tržišta biće obavezno, osim ako se ne primenjuje neka međunarodna obaveza.

Minimalna stopa zarade na tržištu: Poslodavci su dužni da plate radniku zaradu koja odgovara minimalnoj stopi zarade na tržištu i dostignu prag prihoda za Temporary Skilled Migration.

Uslovi karkatera: Pružanje uverenja o neosuđivanosti iz policije biće obavezno.

Radna snaga: Test nediskriminisanja radne snage, kako bi se osiguralo da poslodavci ne diskriminišu australijske radnike.

Zahtevi obuke: Poslodavci koji sponzorisu radnike za novu TSS vizu, biće u obavezi da plate doprinos Skilling Australian Fund. Dobrinos će biti:

  • Uplativ u potpunosti čim je radnik sponzorisan
  • 200AUD na godišnjem nivou, ili pola godine za male biznise (one sa godišnjim prometom manjim od 10 miliona AUD) i 1.800 AUD na godišnjem nivou, ili pola godine ili deo godine za ostale poslove.

Imajte u vidu da će detaljna politika za nekoliko od ovih zahteva, biti završena kroz proces implementacije.

Na koga promene ne utiču:

Vlasnici vize 457 kao i oni koji su podneli zahtev za vizu pre 19. aprila 2017. ne podleže ovim promenama.

Zašto su ove promene nastale:

Australijska vlada smatra da će ove mere izoštriti fokus australijskog programa sponzorisanja stranih radnika i osigurati bolji uvid u potrebe za veštinama Australiji, povećaće kvalitet i ekonomski doprinos kvalifikovanih stranih radnika, kao i odgovoriti na javno pitanje zamena australijskih radnika sa radnicima iz inostranstva.

Podeli tekst sa prijateljima!

 

Autor

Elena Simic

Agent za studiranje i odlazak u Australiju, direktor agencije Future Option
Studiranje u Australiji, upis na studije i apliciranje za studenstku vizu.
Savetovanje i pripremanje aplikacija za studentske, turističke, partner i druge vize za Australiju.
https://elenasimic.net

Comments

  1. Igor    

    Ma bre vise preterujete sa tim filozofijama o vasim ogranicenjima i pametovanjima oko viza za Australiju. Pre ce bre covek otici na mesec nego u tu Australiju. Eto vam je cuvajte si je. Primajte i dalje one Kineze , Vijetnamce, Libaneze, Arapre i ostale azilante iz takvih krajeva … Da, Srbi su “glupi” , ne mogu oni intelektualno i radno da pariraju gore nabrojanim narodima. Trebate da Srbima olaksate dobijanje vize i stimulisete ih da privredjuju u Aus. Jer su kvalitetni i sposobni radno i umno i intelektualno. Ali kad vam Arapi i Kinezi budu vecinski narod bice vam kasno za kajanje. Ali sa druge strane jos jedan tuga, mozda ce sada moci i neka srpska rodbina lakse da se izvlaci kako nemoze pomoci svojima da dodju u tu Aus.-srpsko prokletstvo.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti obljavljena. Obavezna polja su označena*